31.10.2008

Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej

Inicjatywa to wielce zacna - jak będzie z jej realizacją w praktyce, zobaczymy. Nie jestem przekonany tak do końca, że najlepszym wykonawcą i patronem tego wszak ogromnie potrzebnego projektu jest Związek Gmin Karkonoskich w jego obecnym kształcie. Obym się pomylił. O czym mówię? Oto notatka z "Naszego Miasta":

Starania Związku Gmin Karkonoskich przy współpracy z Fundacją Doliny Pałaców i Ogrodów zostały uwieńczone sukcesem – powstał Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej. Kilkanaście założeń pałacowo-parkowych położonych w samym sercu podgórskich terenów to efektowna wizytówka regionu, który w całej Polsce słynie z walorów turystycznych i krajobrazowych.
Wyimek z tzw. założeń do programu:
Projekt utworzenia Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej w ramach programu ochrony i rewaloryzacji krajobrazu kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej

Program rewaloryzacji i ochrony krajobrazu kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej został zapoczątkowany w roku 1998, z inicjatywy Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu – obecnie Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, we współpracy z władzami Gminy Mysłakowice i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w późniejszych latach również ze Związkiem Gmin Karkonoskich i Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze. Ma na celu kompleksową ochronę walorów kulturowych i przyrodniczych Kotliny Jeleniogórskiej jako czynnika wzrostu ekonomicznego oraz promocję europejskiego dziedzictwa kulturowego. Wyjątkowość Kotliny Jeleniogórskiej i jej międzynarodowe, europejskie znaczenie wynika ze zlokalizowania na tym niewielkim terenie ponad 20 zamków i pałaców, które były siedzibami książąt śląskich, pruskiej rodziny królewskiej (m.in. królów pruskich: Fryderyka Wilhelma III i IV), słynnych rodów arystokracji i szlachty polskiej, niemieckiej, czeskiej i austriackiej (m.in. Radziwiłłów, Czartoryskich, Schaffgotschów, Hohenzollernów). Korzystano przy tym z usług tak słynnych architektów jak Karla Friedricha Schinkela, Friedricha Augusta Stülera i jednego z najwybitniejszych XIX-wiecznych architektów krajobrazu – Petera Josepha Lenné. Stworzono kompleks pałaców i parków o niepowtarzalnej atmosferze, wpisanych w otaczający krajobraz tak doskonale, że wraz z komponowanymi krajobrazami rolniczymi i leśnymi stanowią one dziś zabytek rangi europejskiej, o unikalnych cechach przestrzennych. Wyjątkowość ta polega na zachowaniu systemu widokowych powiązań między poszczególnymi obiektami, które stworzyły obszar o powierzchni ponad 1000 ha. Są to m.in.: rezydencje w Bukowcu, Bobrowie, Ciszycy, Janowicach Wielkich, Karpnikach, Komarnie, Kowarach, Miłkowie, Mniszkowie, Mysłakowicach, Radomierzu, Staniszowie, Wojanowie, Wojkowie, Zamek Chojnik, Ruiny Zamku Bolczów i Sokolec. Harmonijne współistnienie działań człowieka i walorów krajobrazowych terenu spowodowało, że w XIX wieku Kotlina Jeleniogórska należała do najmodniejszych terenów wypoczynkowych i turystycznych odwiedzanych przez znane osobistości. Europejska tożsamość regionu tworzona przez mecenasów różnych narodowości przez wiele wieków sprawia, że teren ten swym historycznym i kulturowym bogactwem nadal wywiera ogromne wrażenie i zasługuje na największą troskę.
I kilka linków zewnętrznych: Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów; Związek Gmin Karkonoskich; Gazeta Wyborcza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Flagi

free counters