01.07.2010

Zakłady Lniarskie Orzeł w Mysłakowicach: definitywny koniec, czy nowy początek?

2010-07-01 13:31:00 
ORZEŁ SA postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości ZL ORZEŁ SA obejmującą likwidację majątku 01.07. 
Raport bieżący 32/2010 
Syndyk masy upadłości ZL ORZEŁ S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 01 lipca 2010r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział VIII Gospodarczy d.s. upadłościowych i naprawczych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy wniosku wierzyciela Barbary Przybysz o ogłoszenie upadłości dłużnika, postanowił ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika ZL ORZEŁ S.A. w Mysłakowicach. Sąd wyznaczył sędziego komisarza Panią Ewę Byik oraz syndyka masy upadłości w osobie Pani Aliny Musiałowskiej.
Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 2 miesięcy od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 2 miesięcy od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 
Sąd oznaczył godzinę wydania postanowienia - 9:00

Uzupełnienie: Alina Musiałowska wyznaczona przez sąd na syndyka masy upadłościowej przyznaje, że zobowiązania przedsiębiorstwa sięgają kilkunastu milionów złotych. Na koniec marca tego roku kapitały własne Orła wynosiły 7,7 mln zł.
Zdaniem syndyka dług lniarskiej spółki narastał od 2008 r., od kiedy przedsiębiorstwo nie regulowało swoich zobowiązań publicznoprawnych, w tym przede wszystkim należności względem ZUS. Zaległości dotyczą również kontrahentów biznesowych oraz pracowników. Od początku tego roku Orzeł nie płacił im wynagrodzeń. Produkcja w zakładzie została wstrzymana w marcu.
Musiałowska przyznaje, że w najbliższym czasie zamierza opublikować zaproszenie do potencjalnych inwestorów dotyczące zakupu likwidowanego przedsiębiorstwa w części lub całości. Dotychczas nie spotkała się jednak z zainteresowaniem w tym zakresie. Wczoraj nie udało nam się skontaktować z prezesem Orła.
W I kwartale spółka miała ponad 2,7 mln zł straty netto, przy 826 tys. zł przychodów. W całym 2009 r. była 9,7 mln zł na minusie, a jej obroty wyniosły wówczas 8,4 mln zł. Po informacji o ogłoszeniu upadłości kurs akcji Orła spadł wczoraj o 9,7 proc. do 56 groszy. Firma jest teraz wyceniana przez rynek na około 3,5 mln zł. [PARKIET]


Uzupełnienie II: Spółka poinformowała w komunikacie, że postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Zakładów Lniarskich uprawomocniło się.
Upadłość spółki obejmuje likwidację jej majątku.  Postanowienie wydał Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział VIII Gospodarczy d.s. upadłościowych i naprawczych 1 lipca 2010 Syg. Akt VIII GU 13/10. Uprawomocniło się 14 lipca 2010. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Flagi

free counters