04.08.2009

PKP - komuszy pomiot

PKP szuka oszczędności i od września chce zlikwidować kilkadziesiąt połączeń między największymi miastami. We wrześniu likwidacja dotknie kilkanaście procent połączeń PKP Intercity, w tym na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba i Jelenia Góra - Warszawa. Inne trasy spółka zamierza skrócić. Ekspres "Rejtan" z Warszawy do Wrocławia zakończy bieg w Gliwicach, a "Pogórze" ze stolicy do Jeleniej Góry - we Wrocławiu. Niektóre pociągi będą jeździć rzadziej lub zmienią trasę, np. "Pieniny" z Warszawy do Przemyśla dojadą tylko dwa razy w tygodniu. W pozostałe dni ekspres zatrzyma się w Krakowie. Trudniej będzie też dojechać na Śląsk, do Szczecina, Ełku na Mazurach i Słupska, skąd PKP Intercity chce przerzucić pociągi do Kołobrzegu. PKP Intercity szuka oszczędności, bo w 2010 r. zamierza zadebiutować na giełdzie. W związku z tym firma chce likwidować straty. W ub. roku miała ich kilka milionów zł.
W kontekście ostatniego zdania o szukaniu oszczędności inny komunikat:
Skarb Państwa przekaże 2,16 mld zł dotacji spółce PKP Przewozy Regionalne przed przekazaniem firmy samorządom. Pożyczy też spółce PKP SA 1,86 mld zł w na modernizację i rozbudowę infrastruktury - wynika z rządowego projektu ustawy, który trafił pod obrady sejmowych komisji skarbu i infrastruktury. Projekt nowelizacji ustawy zakłada oddłużenie spółki PKP Przewozy Regionalne przez zrekompensowanie spółce ponad 2 mld zł strat, jakie poniosła ona w latach 2001-2004 świadcząc usługi publiczne. - Przekazanie na rzecz PKP PR środków z tytułu rekompensaty nastąpi w ten sposób, że z budżetu państwa zostanie udzielona PKP PR dotacja w 3 kwotach: pierwsza w wysokości 1.380 mln zł, zostanie przekazania do dnia 31 grudnia 2008 r., druga w wysokości 477 mln zł zostanie przekazana do dnia 30 listopada 2009 r. i 300 mln zł - w 2011 r., przy czym ta ostatnia będzie spłatą przez Skarb Państwa zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej PKP PR przez jedynego wspólnika, tj. spółkę PKP SA - czytamy w projekcie. Źródłem oddłużenia spółki będą środki pochodzące z akcyzy od paliw przeznaczone na finansowanie budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej. Zgodnie z przepisami unijnymi, firmy kolejowe świadczące pasażerskie usługi przewozowe (tzw. usługi publiczne) są uprawnione do otrzymania rekompensaty z tytułu poniesionych strat. Ustawa zakłada, że docelowo udziały PKP PR mają zostać przekazane samorządom województw, które będą odpowiedzialne za organizowanie i finansowanie regionalnych przewozów pasażerskich. - Przed usamorządowieniem PKP PR nastąpi wydzielenie ze spółki składników majątku służących do obsługi przewozów międzywojewódzkich i wniesieniu tych składników do spółki PKP Intercity SA - czytamy w uzasadnieniu do projektu. Nowela zakłada też, że PKP SA otrzyma z budżetu państwa pożyczkę w wysokości 1,86 mld zł na podwyższenie kapitału spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, która przeznaczy te środki na realizację inwestycji o znaczeniu międzynarodowym, linie kolejowe o znaczeniu państwowym, a także na remont i utrzymanie infrastruktury kolejowej, w celu zmniejszenia kosztów i wysokości opłat za korzystanie z niej. - Pierwsza pożyczka - w wysokości 1.383 mln zł zostanie wypłacona PKP SA do dnia 30 września 2008 r., natomiast druga w wysokości 477 mln zł - do dnia 30 września 2009 r. - czytamy dalej.
Sytuacja powtarza się co roku. Dotychczas jednak Dolnośląski Urząd Marszałkowski (na wniosek zainteresowanych miast i gmin) potrafił zapobiec tym cięciom, wykładając m. in.... dodatkowe pieniądze. No to ja się zastanawiam: jeżeli PKP szuka oszczędności, to czy nie powinna przede wszystkim oszczędzać MOICH (naszych) pieniędzy, które otrzymuje od państwa? A jeżeli trafny jest argument, że szacowna (postsocjalistyczna) Unia Europejska "zezwala" na takie dotowanie, a PKP likwiduje mi pociągi z Jeleniej Góry, to czy państwo nie powinno znieść podatku akcyzowego (z którego owe dopłaty, pożyczki itp. pochodzą) w naszym regionie? Dlaczego mam płacić za to, że likwidują mi połączenia? Po co więc rewitalizacja części linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba - Kořenov, jeżeli pociągi nie będą zjeżdżać do Kotliny Jeleniogórskiej? Sobie a muzom??? Ad vocem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Flagi

free counters