03.02.2010

Herb i flaga Województwa Dolnośląskiego

I). Herbem Województwa Dolnośląskiego jest:
„W polu złotym orzeł czarny; przez tułów i skrzydła orła przepaska sierpowa srebrna, na niej pośrodku takiż krzyż.”
 II). Flagę heraldyczną Województwa Dolnośląskiego stanowi płat materii o proporcjach 5:8 w kolorze żółtym (złotym) z umieszczonym na środku flagi godłem herbowym Województwa Dolnośląskiego.
1. Herbu Województwa Dolnośląskiego używają organy Województwa oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
2. Herb umieszcza się na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz salach posiedzeń organów Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
3. Flagę heraldyczną Województwa podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad organów Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
4. Herb i flagę heraldyczną Województwa mogą używać inne podmioty oraz można je umieszczać w innych miejscach niż wymienione w punkcie 2 i 3. Otaczanie herbu i flagi czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem członków regionalnej wspólnoty samorządowej oarz organów, instytucji i organizacji, które tych symboli używają.
4.1. Symbole Województwa są umieszczane w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek.
5. Używanie symboli Województwa w celach komercyjnych, w szczególności na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego bądź mających charakter promocyjno-reklamowy, a także zamieszczanie ich w znaku towarowym, wymaga zgody Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
Używanie herbu nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes województwa dolnośląskiego, a jego wykorzystanie nie może być sprzeczne z prawem i porządkiem publicznym.
Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVII/810/09 z 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi heraldycznej Województwa Dolnośląskiego. 

Niedopuszczalne uzycie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Flagi

free counters