12.09.2010

Geopark w Karkonoszach


"Geopark to obszar o zdefiniowanych granicach, zawierający pojedyncze lub mozaikowo rozłożone obiekty o wybitnych walorach geologicznych (geotopy), wartościowe dla geoturystyki i edukacji, które zostały udokumentowane w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji i oceny. Za utworzeniem na danym obszarze geoparku mogą przemawiać również dodatkowe jego atuty, takie jak: występowanie stanowisk archeologicznych, skupisk obiektów i obszarów o dużym znaczeniu dla ochrony przyrody, wybitne wartości historyczne i kulturowe regionu.
Wymagania stawiane geoparkom zawierają się w dwóch podstawowych i współzależnych zadaniach. Jednym z nich jest ochrona dziedzictwa geologicznego poprzez efektywne zabezpieczanie stanowisk, szeroką promocję nauk geologicznych oraz propagowanie ich funkcji edukacyjnych i turystycznych, a drugim zadaniem jest stosowanie bezkonfliktowego wykorzystywania naturalnych walorów obszaru w lokalnej polityce zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.
Karkonoski Park Narodowy (KPN) charakteryzuje się bogactwem geologicznym i unikatową rzeźbą. Obszar ten cechuje różnorodność rodzajów i form skał oraz typów krajobrazu, a także wyraźnie wykształcone piętra roślinne, zaznaczające się na małym obszarze.
Jest to trzeci geopark krajowy w Polsce. Po raz pierwszy status 'Geoparku krajowego' nadano w październiku 2009 r. polskiej części Łuku Mużakowa, a kolejny w czerwcu br. regionowi Góry Św. Anny".
Ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Flagi

free counters