31.03.2010

Dotacje dla Jeleniej Góry z EFRR


"Ponad 23 mln zł unijnego dofinansowania przyznał Jeleniej Górze Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Pieniądze przeznaczone będą na rewitalizację miasta. W sumie zrealizowanych zostanie 12 projektów" - to z cytowanej już dzisiaj strony "Dolny Śląsk".
"Nowiny Jeleniogórskie" i "Jelonka" zachłystują się rzekomą hojnością Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście bardzo cieszy fakt, że do Jeleniej spłyną w końcu (na końcu?) tak potrzebne przecież pieniądze, jeszcze bardziej, że może po latach obiecanek niespełnionych coś zacznie się dziać z miejskim "kanałem wstydu", z Młynówką: "4,4 mln zł unijnej dotacji trafi z kolei na odbudowę kanału Młynówka wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych. Przedsięwzięcie obejmuje odbudowę zdegradowanych terenów poprzemysłowych obejmujących kanał Młynówka rzeki Bóbr wraz z terenami do niego przylegającymi oraz budowę ścieżek pieszych i rowerowych. Odnowione będą tereny zielone oraz postawione nowe ławki".
Teraz kilka danych liczbowych: budżet naszego miasta na rok 2010 kształtuje się następująco: dochody - 336 290 129 złotych, wydatki  - 428 345 560 złotych, dług - 198 068 608 złotych. Te 23 miliony zł dotacji to niecałe 7% dochodów miasta i nieco ponad 5% jego wydatków. 
Na realizację Program dla Województwa Dolnośląskiego przeznaczono łącznie 1 829 141 053 euro, z czego 1 213 144 879 euro to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), natomiast 416 767 227 euro to wkład krajowy oraz 199 228 947 euro - wkład prywatny.
Wspomniane 23 miliony złotych dla Jeleniej Góry to około 5,8 miliona euro, a więc 3,17% sumy programu. Niewiele, jak dla czwartego co do wielkości miasta w województwie.
Studzę więc zachwyty nad szczodrością marszałka Łapińskiego, a jednocześnie cieszę się, że pieniądze są. Oby tylko nie utonęły bez śladu w brudnej Młynówce.


I jeszcze: Andrzej Szpak w TVP Wrocław
"[...] Jednak po kolejne unijne pieniądze Jelenia Góra będzie sięgać teraz bardzo ostrożnie. Wprawdzie obecnie jej zadłużenie wynosi tylko 34%, jednak miasto będzie musiało zaciągnąć kredyt w wysokości około 40 milionów na pierwszy etap budowy obwodnicy".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Flagi

free counters