30.08.2010

Superregion Zachód?

Koncepcja stworzenia w Polsce regionów z prawdziwego zdarzenia przyświecała rządowi Buzka, gdy w 1998 r. krystalizowała się reforma administracyjna: początkowy projekt przewidywał 12 silnych województw, co doprowadziło do sporów w samej koalicji rządzącej. Ostatecznie 18 lipca Sejm uchwalił ustawę o 16 województwach, którą prezydent podpisał 27 lipca. Po 11 latach od wejścia w życie reformy administracyjnej kraju okazuje się jednak, że to "wojewódzkie rozdrobnienie" nie przyniosło żadnych zysków - poza prestiżowymi. I oto 26 sierpnia 2010 r. podpisane zostało międzywojewódzkie porozumienie, którego celem jest zintegrowanie działań pięciu ośrodków administracyjnych Polski zachodniej w dziedzinie komunikacji, społeczeństwa informacyjnego, nauki oraz jej współpracy z gospodarką, bezpieczeństwa energetycznego, zasobów wodnych i ochrony przeciwpowodziowej, planowania przestrzennego i rozwoju miast oraz turystyki. Treść porozumienia poniżej (po kliknięciu).

Porozumienie Polska Zachodnia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Flagi

free counters