25.03.2009

IMGW na temat Śnieżki

Biuro prasowe IMGW wydało następujący, długi komunikat:
Stan prac na Śnieżce
20 marca br w WOM Śnieżka odbyło się spotkanie zespołu złożonego z przedstawicieli nadzoru budowlanego, prokuratury rejonowej, zespołu ekspertów z Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zespół ten dokonał oględzin obiektu i podjął decyzję o udostępnieniu pracownikom IMGW części środkowego i dolnego dysku. Została także wydana wstępna zgoda na przeprowadzenie, przez specjalistyczne ekipy, demontażu urządzeń i wyposażenia znajdującego się w i na uszkodzonym górnym dysku oraz na przystąpienie do rozbiórki górnego dysku po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu rozbiórki. Szczególnie pilne jest usunięcie i zabezpieczenie ruchomych elementów, które w przypadku wystąpienia silnego wiatru mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających w budynku i w jego otoczeniu oraz powodować dalszą destrukcję obiektu. Równolegle z ww. zespołem pracowały na Śnieżce (w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych) ekipy IMGW, które: 1. instalowały nową automatyczna stację MAWS w ogródku meteorologicznym z deszczomierzami (obok WOM Śnieżka); 2. uruchamiały transmisję z MAWS poprzez dataloger SUTRON do komputera stacyjnego; 3. instalowały nowe retransmitery do utrzymania łączności cyfrowej i głosowej ze stacjami pomiarowymi; 4. podjęły próbę zestawienia kanału łączności z WOM, dla przekazywania depeszy SYNOP. Prace, o których mowa w pkt. a i b zostały z powodzeniem zakończone w dniu 20 marca br. i w wyznaczonych pomieszczeniach WOM (sala muzeum) uruchomione zostało tymczasowe stanowisko obserwatora meteorologicznego. W oparciu o zainstalowaną stację MAWS są obecnie prowadzone pełne pomiary i obserwacje synoptyczne. Dane cyfrowe z MAWS są dostępne w Systemie Telemetrii i Systemie Hydrologii z częstotliwością raz na godzinę. W dniu 21 marca 200r. stwierdzono, że destrukcja górnego dysku budynku WOM nie postępuje, przynajmniej wizualnie i wg opinii pracujących tam pracowników IMGW. Cały obiekt jest okryty szadzią, której miąższość znacznie zwiększyła się w ostatnich dniach. Budynek jest otoczony liną z zawieszonymi na niej tabliczkami zakazującymi wstępu w pobliże budynku. Podobną liną otoczony jest ogródek meteorologiczny i zainstalowana tam stacja MAWS. Na szczycie Śnieżki i w otoczeniu budynku WOM gromadzą się licznie, docierający tu ze strony czeskiej i polskiej, turyści. Cześć z nich łamie zakaz podchodzenia w pobliże budynku, głównie w celu wykonania zdjęć. Stacja MAWS pracuje normalnie i obserwatorzy meteorologiczni wykonują swoje rutynowe prace. Dziennik spostrzeżeń meteorologicznych prowadzony jest na bieżąco. W dniu 21 marca 2009r. do WOM Śnieżka dotarła nowa zmiana obserwatorów, którzy wymienili zespół tam pracujący od 2 tygodni. W WOM Śnieżna nadal pracuje ekipa pracowników Ośrodka Serwisu Systemu Telemetrii dla uruchomienia nowych retransmiterów i łączności z WOM Śnieżka. Pracownicy ci natrafili na poważne trudności w wyszukaniu odpowiedniego miejsca na montaż anten radiowych. Dotychczasowe anteny zainstalowane były na tarasie pomiarowym nad górnym dyskiem. Ściany WOM są bardzo grube i jest w nich stalowa konstrukcja, a wymienione w 2008 roku okna bardzo silnie tłumią sygnał radiowy. Miejsce na instalację anten zostało w dniu 21 marca br. znalezione i zostały one zainstalowane za oknem dolnego dysku, a kable przeprowadzono poprzez otwory wywiercone w ościeżnicy okna. W dniu 22 marca 2009 roku w godzinach porannych (3:00) zostały zakończone prace związane z przeniesieniem i uruchomieniem nowych retransmiterów zapewniających łączność cyfrową i głosową ze stacjami pomiarowymi na terenie województwa dolnośląskiego. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych (18:00) obserwatorzy z Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce rozpoczęli przekazywanie depeszy SYNOP, poprzez Stację Hydrologiczno - Meteorologiczną w Jeleniej Górze. Zatem należy uznać, że WOM Śnieżka, pomimo zaistniałej sytuacji, pracuje już w normalnym trybie, a dzięki zaangażowaniu obserwatorów oraz pracowników serwisów obserwacje i pomiary nie zostały przerwane. Równolegle zostały uruchomione prace programistyczne, dla stworzenia specjalizowanej wersji oprogramowania wspierającego obserwatora synoptycznego pozwalającej na kontynuowanie tworzenia cyfrowej bazy danych oraz półautomatycznej edycji depeszy SYNOP. W dniu 24 marca 2009 roku prace rozpocznie zespół zajmujący się opracowaniem projektu rozbiórki górnego dysku WOM Śnieżka oraz będą kontynuowane negocjacje z ekipą mającą przystąpić bezzwłocznie do demontażu aparatury, urządzeń i ruchomych elementów górnego dysku.
I jeszcze: bardzo ciekawy pogląd pani Elżbiety Kocowskiej na kwestię odbudowy (lub rozbiórki) śnieżkowych talerzy... Aktualne zdjęcia ze Śnieżki na stronie IMGW oraz aktualny stan prac na Śnieżce

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Flagi

free counters