22.03.2009

Pierwszy numer "Wanderer im Riesengebirge" (1881 r.)

Tak właśnie wyglądała winieta pierwszego numeru nieregularnika "Stowarzyszenia Karkonoskiego", które w języku polskim przyjęto nazywać "Towarzystwem Karkonoskim" (Riesengebirgs-Verein, RGV). Piszę 'nieregularnik', albowiem pod tytułem „Der Wanderer im Riesengebirge“ czytamy: "Organ Towarzystwa Karkonoskiego. Ukazuje się w dowolnej kolejności numerów (a więc nieregularnie). Dla członków RGV – nieodpłatnie. Cena abonamentowa dla nie - członków – 1 marka za dziesięć numerów". Data ukazania się numeru pierwszego to 3 lipca 1881 r. Czasopismo liczyło wówczas jedynie 8 stron (w późniejszych latach – między 16 a 24), a spis treści inauguracyjnego numeru przedstawia się jak następuje: Na stronie tytułowej: Odezwa do Członków Towarzystwa, autorstwa inicjatora i założyciela RGV, Theodora Donata, księgowego w zakładach lniarskich, napisana w „Erdmannsdorf” (dziś: Mysłakowice, po wojnie także Turońsk) 24 czerwca 1881 r. Strony 2 i 3 zajmuje sprawozdanie Zarządu Centralnego Towarzystwa za rok 1880, z uwagą, że w następnym wydaniu „Wanderera...” wydrukowane zostanie sprawozdanie za rok 1881. Tekst sygnowany jest inicjałami „Th. D.”. Na stronie 4 znajdujemy listę wszystkich istniejących ówcześnie stowarzyszeń i towarzystw górskich – począwszy od angielskiego Klubu Alpejskiego, założonego w 1858 w Londynie. Strona 5 zawiera tekst doktora Adama pt.: „Wędrówki w Górach Izerskich”, wiersz Theodora Donata „Habmichlieb” (regionalna nazwa pierwiosnka malutkiego) oraz pierwszą część sprawozdania z działalności mysłakowickiej sekcji RGV, które kończy się na stronie 6. Tam też wniosek burmistrza miasta Jelenia Góra, Bassenge, dotyczący zmian w statucie RGV, datowany na 16 kwietnia 1880 r. Na tej samej stronie tekst pt,: „Studium kulturowo – historyczne we Flinsbergu” (Świeradowie Zdroju), autorstwa dyrektora gimnazjum w Poznaniu, dr W. Schwarza. Na ostatniej stronie dokończenie owego tekstu i krótkie informacje redakcyjne i dla członków RGV. W stopce czytamy:
Redaktor odpowiedzialny – Th. Donat w Erdmannsdorf. Druk: Wilhelm Pfund w Jeleniej Górze.
Śląski byt wydawniczy „Wędrowca w Górach Olbrzymich” trwał do 1943 r. ; po wojnie znalazł swoją kontynuację w istniejącym do dzisiaj na terenie Niemiec RGV.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Flagi

free counters